Truyền tải điện Lâm Đồng phát quang chống cháy trước cao điểm mùa khô

Đến hết tháng 1/2020, Truyền tải điện Lâm Đồng (Công ty Truyền tải điện 3) đã hoàn thành phát quang chống cháy trong hành lang lưới điện truyền tải do đơn vị quản lý với diện tích lên tới 405.547 m2, đạt 100% kế hoạch, nhiều nhất từ trước đến nay.

Truyền tải điện Lâm Đồng đã thực hiện thu gom, đốt dọn thực bì tạo hành lang ngăn cháy cho tất cả các tuyến đường dây của đơn vị quản lý, gồm: Đường dây 220kV Đa Nhim - Đức Trọng, Bảo Lộc - Sông Mây, Bảo Lộc - Hàm Thuận - Phan Thiết và đường dây 500kV Pleiku - Di Linh - Tân Định. 

Để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy lưới truyền tải điện trong các tháng mùa khô năm 2020, không để xảy ra sự cố lưới điện do nguyên nhân cháy trong và ngoài gần hành lang tuyến đường dây, đơn vị cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, hệ thống chính trị tại địa phương để xây dựng kế hoạch khai quang chống cháy và thu gom đốt thực bì trong hành lang tuyến đường dây.

Công tác tuyên truyền trong nhân dân về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp cũng được đơn vị tiến hành thường xuyên và vận động bà con ký bản cam kết không đốt nương rẫy trong hành lang lưới điện.

 

 


  • 13/02/2020 02:00
  • Ngân Hà
  • 6253