Triển khai đề án "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam"

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Xuân Nam đã chủ trì cuộc họp triển khai đề án "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Trình bày tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh cho biết, nhằm động viên và tổ chức cho người lao động tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đề xuất xây dựng Kế hoạch liên tịch giữa chuyên môn và tổ chức Công đoàn về việc triển khai Đề án "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". 

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao hơn nữa tính phổ cập của cuốn cẩm nang, cũng như việc áp dụng các bài học về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, đoàn viên và người lao động tại các đơn vị trong Tập đoàn; động viên và tổ chức cho CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao vừa nâng cao sức khỏe, đảm bảo sản xuất - kinh doanh an toàn, hiệu quả; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, văn minh, lành mạnh.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể về cách thức, phương pháp triển khai các hoạt động trong dự thảo Kế hoạch, trong đó chú trọng vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của đề án.

Việc tổ chức các khóa học khí công Himalaya để phổ biến, hướng dẫn, thực hành các bài tập trong cuốn cẩm nang bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cũng được các đại biểu thảo luận với nhiều các làm hay, hiệu quả, nhằm nâng cao sức đề kháng cho CBCNV trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn kéo dài, diễn biến phức tạp.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị trong việc hướng dẫn, tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho CBCNV. 

Phó Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các ban chuyên môn của EVN nghiên cứu xây dựng cách thức triển khai các hoạt động trên một cách hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm chi phí và có tính lan tỏa cao.

Để đáp ứng yêu cầu duy trì, nâng cao sức khỏe, hạn chế tai nạn thương tích của toàn thể CBCNV trong quá trình lao động cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, tháng 11/2020, Tập đoàn đã biên soạn cuốn “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và phát hành dưới dạng Ebook trên trang web của EVN tại địa chỉ: https://www.evn.com.vn/camnangcssk/.

Bên cạnh đó, để tạo sự thuận tiện cho CBNV, người lao động EVN trong quá trình tra cứu, lưu trữ và sử dụng, cẩm nang còn được phát hành trên mạng xã hội Youtube với một kênh riêng mang tên "Cẩm nang Chăm sóc sức khỏe ban đầu EVN" tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCfAVSoAoRFJEmu-y2I_Pcsg.


  • 29/10/2021 09:36
  • Thanh Huyền
  • 934