1,8 tỷ đồng hỗ trợ người lao động miền Trung phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ người lao động tại các đơn vị thành viên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tính từ đầu đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung đã thực hiện 10 đợt hỗ trợ cho hơn 2.400 lượt người lao động của 21 đơn vị thành viên EVNCPC với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng, trong đó có 550 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị thăm hỏi, động viên người lao động thực hiện phương án làm việc "3 tại chỗ" để phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung Trần Đình Hà cho biết, đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” (trên 1,7 tỉ đồng). Ngoài ra, Công đoàn EVNCPC còn hỗ trợ những trường hợp người lao động nhiễm COVID-19 và những trường hợp F1 phải cách ly.

Thông qua các tổ chức Công đoàn thành viên, Công đoàn EVNCPC luôn quan tâm thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của người lao động, qua đó đã kịp thời hỗ trợ các tập thể, cá nhân người lao động trong các đơn vị thành viên EVNCPC bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngoài ra, Công đoàn EVNCPC cũng đã phối hợp với chuyên môn vận động toàn thể người lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Trung đóng góp mỗi người 01 ngày lương kịp thời chuyển hỗ trợ người lao động các đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.


  • 28/09/2021 10:54
  • Triệu Hòa
  • 805