Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở Bangladesh

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) mới đây đã phê duyệt khoản vay 200 triệu USD để giúp Bangladesh nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua đo lường thông minh cũng như hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các giải pháp năng lượng sạch. 

Nguồn cung cấp năng lượng của Bangladesh phụ thuộc nhiều vào khí đốt tự nhiên. Mạng lưới phân phối khí đốt bị tổn thất đáng kể do cơ sở hạ tầng cũ kỹ, xuống cấp và việc sử dụng khí đốt kém hiệu quả của các khách hàng dân cư không có đồng hồ đo, những người hiện phải trả mức giá cố định bất kể mức tiêu thụ.

Dự án sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm giảm tổn thất bằng cách lắp đặt 650.000 đồng hồ đo gas trả trước thông minh (SPGM) cho khách hàng dân cư, chủ yếu ở Nam Dhaka và Narayanganj. Đồng hồ thông minh giảm tổn thất năng lượng bằng cách khuyến khích thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng. Dự án dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 400.000 tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm.

Dự án cũng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Truyền tải và Phân phối Khí Titas thuộc sở hữu nhà nước - công ty phân phối khí đốt lớn nhất đất nước - thông qua các phương pháp tiếp cận chuyển đổi và hiện đại hóa. 

Thông qua khoản hỗ trợ kỹ thuật đi kèm trị giá 1,75 triệu USD, ADB sẽ hỗ trợ chính phủ Bangladesh trong kế hoạch chuyển đổi năng lượng các-bon thấp và giảm thất thoát do rò rỉ khí mê-tan cho tiểu ngành phân phối khí đốt. Điều này bao gồm việc chuẩn bị các nghiên cứu tiền khả thi về các giải pháp năng lượng sạch đổi mới và đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tư nhân để tài trợ cho dự án trong tương lai, bao gồm cả việc sử dụng tín chỉ carbon.