Hội thảo nâng cao hiệu suất làm mát điều hòa không khí khu vực Đông Nam Á

Mới đây, hội thảo đầu tiên về lĩnh vực làm mát khu vực Đông Nam Á đã được tổ chức tại Malaysia bởi Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc về tiêu chuẩn hiệu suất (UNEP-U4E) trong khuôn khổ Sáng kiến làm mát ASEAN do Chương trình Hợp tác làm mát bền vững (CCC) tài trợ.

Các đối tác hỗ trợ hội thảo bao gồm Trung tâm năng lượng ASEAN (ACE), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley (LBNL) và Viện quốc tế về hiệu quả năng lượng (IIEC).

Theo ước tính, tiềm năng tiết kiệm điện hàng năm từ việc sử dụng máy điều hòa tại Đông Nam Á có thể đạt tới 144 TWh vào năm 2040, tương đương với 66 nhà máy điện có công suất 500 MW và 101 triệu tấn CO2.

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (ESP) đang tham gia thực hiện dự án “Thúc đẩy chuyển dịch ngành công nghiệp làm mát thông qua tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng điều hòa không khí” (viết tắt là ACT MEPS) tại khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Việt Nam cải thiện hiệu suất điều hòa, từ hiệu suất năng lượng tối thiểu hiện tại 2,80 lên 3,7 vào năm 2023 và 6,09 vào năm 2025, theo kịp mục tiêu chung của khu vực. Qua đó giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp hoặc trực tiếp trong những năm tới.