ADB hỗ trợ Pakistan mở rộng mạng lưới truyền tải, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản vay trị giá 250 triệu USD nhằm giúp cung cấp nguồn điện đáng tin cậy ở Pakistan bằng cách mở rộng và cải thiện mạng lưới truyền tải điện ở các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Dự án sẽ giúp củng cố sự ổn định của lưới điện quốc gia Pakistan bằng cách tăng công suất truyền tải; mở rộng mạng lưới truyền tải điện 500kV và 220kV, đồng thời giảm tổn thất truyền tải ở thành phố Lahore ở Punjab bằng cách thay thế các đường dây truyền tải cũ. 

Tổng giám đốc ADB khu vực Trung và Tây Á Yevgeniy Zhukov cho biết: “Nguồn cung cấp điện đáng tin cậy là cần thiết để tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện và nó cũng sẽ mang lại cơ hội kinh tế cho cộng đồng nông thôn. Chúng tôi vui mừng được tiếp tục hỗ trợ Pakistan trong nỗ lực đạt được an ninh năng lượng đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng”.

Dự án sẽ bổ sung cho sự hỗ trợ liên tục của ADB dành cho Công ty TNHH Truyền tải và Điều phối Quốc gia (NTDC) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, khả năng chống chọi với khí hậu và tăng cường công suất truyền tải để triển khai đủ nguồn năng lượng, đáng tin cậy, sạch và tiết kiệm chi phí. Cải thiện việc quản lý hệ thống truyền tải quốc gia của Pakistan là một mục tiêu quan trọng khác. 

Bên cạnh việc tăng cường truyền tải điện, dự án của ADB cũng sẽ tăng cường quản lý dự án và tài chính của NTDC, cũng như năng lực lồng ghép khả năng phục hồi khí hậu vào quy hoạch và vận hành của NTDC. 

Chuyên gia năng lượng cấp cao của ADB Takhmina Mukhamedova cho biết: “Để thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực năng lượng, ADB sẽ xây dựng các hướng dẫn về cố vấn, thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức, thành lập các trung tâm chăm sóc trẻ em và đào tạo kỹ thuật cho nhân viên nữ ở NTDC”.

“Dự án này cũng bao gồm phát triển kỹ năng sinh kế cho phụ nữ trong khu vực dự án để cải thiện cơ hội kinh tế của họ và đào tạo cho cộng đồng địa phương để giúp họ ứng phó với các hiểm họa tự nhiên do khí hậu gây ra”.