Thành lập Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Được thành lập theo Quyết định số 1155/QĐ-EVN ngày 22/8/2021, Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi và điều trị COVID-19 cho CBCNV trong toàn tập đoàn.

Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gọi tắt là Tổ tư vấn COVID-19 EVN) gồm 29 y sĩ, bác sĩ thuộc các đơn vị thành viên, hoạt động theo hình thức tự nguyện. Thành viên của tổ tư vấn có trách nhiệm nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của Bộ Y tế, các quy định liên quan về theo dõi và điều trị COVID-19 để tư vấn cho CBCNV.

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên cung cấp danh sách nhân viên Tổ tư vấn COVID-19 và lịch trực kèm theo để CBCNV biết, liên hệ và được hướng dẫn kịp thời. Mọi thắc mắc của CBCNV/đơn vị đề nghị thông qua các thành viên trong tổ hoặc Tổ trưởng Tổ tư vấn COVID-19 để phối hợp giải quyết.

Tổ tư vấn COVID-19 phân công làm việc 24/7, chia làm 2 ca (từ 8h00 đến 20h00 và từ 20h00 đến 8h00 ngày hôm sau). Tất cả các thành viên Tổ tư vấn COVID-19 đều tham gia tư vấn nếu có cuộc gọi đến cần tư vấn. Thành viên trong Tổ tư vấn COVID-19 có trách nhiệm ghi (thời gian cuộc gọi, số gọi đến) để điều chỉnh lịch trực được kịp thời.

Tổ trưởng Tổ tư vấn COVID-19 EVN là bác sĩ Đào Văn Lăng - Ban Tổ chức & Nhân sự EVN.

Chi tiết Quyết định số 1155/QĐ-EVN và danh sách thành viên Tổ tư vấn COVID-19 EVN tại đây.


  • 23/08/2021 09:12
  • Thanh Huyền
  • 18178