Thành lập Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

09:12 | 23/08/2021 | 5.929 lượt xem

Được thành lập theo Quyết định số 1155/QĐ-EVN ngày 22/8/2021, Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi và điều trị COVID-19 cho CBCNV trong toàn tập đoàn.

Chi tiết...


Thành lập Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

09:12 | 23/08/2021 | 5.929 lượt xem

Được thành lập theo Quyết định số 1155/QĐ-EVN ngày 22/8/2021, Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi và điều trị COVID-19 cho CBCNV trong toàn tập đoàn.

Chi tiết...