Công ty Điện lực Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm thành lập

11:50 | 21/12/2023 | 3.828 lượt xem

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển (25/12/1963 – 25/12/2023). Công ty Điện lực Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của Nhân dân, góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chi tiết...


Thành lập Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

09:12 | 23/08/2021 | 18.174 lượt xem

Được thành lập theo Quyết định số 1155/QĐ-EVN ngày 22/8/2021, Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi và điều trị COVID-19 cho CBCNV trong toàn tập đoàn.

Chi tiết...


Thành lập Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

09:12 | 23/08/2021 | 18.174 lượt xem

Được thành lập theo Quyết định số 1155/QĐ-EVN ngày 22/8/2021, Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi và điều trị COVID-19 cho CBCNV trong toàn tập đoàn.

Chi tiết...