Thanh Hóa yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện đúng thỏa thuận DR

Tại văn bản số 2820/UBND-CN ngày 11/3/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm điện.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng điện trọng điểm, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn tiết giảm công suất sử dụng điện theo thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) đã ký giữa khách hàng và điện lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, với mục tiêu tiết kiệm ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

Các doanh nghiệp thuộc diện ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải điện (DR) phi thương mại nhưng chưa tham gia, cần tham gia ký thỏa thuận với Công ty Điện lực Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm; đặc biệt, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với điện lực địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Đồng thời, phối hợp với Điện lực địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá chương trình DR đến các khách hàng sử dụng điện, để khách hàng hiểu rõ hơn về chương trình, biết được các quyền lợi khi tham gia DR…


  • 18/03/2020 04:11
  • Thùy Lê
  • 6207