Tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống điện trước nguy cơ cháy rừng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo an toàn hệ thống điện trước nguy cơ cháy rừng ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Công nhân Công ty Truyền tải điện 2 chặt cây để ngăn chặn cháy lan rộng tại Thừa Thiên Huế, tháng 6/2021

Theo Công điện, trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng mà trọng tâm tại khu vực miền Trung và nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao, gây ảnh hưởng đến vận hành an toàn hệ thống điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành; không để xảy ra sự cố hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: www.kiemlam.org.vn. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang website http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây, trạm biến áp (nhất là đối với các tuyến đường dây hay bị quá tải, đi qua các khu rừng có nguy cơ cháy cao) để phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra sự cố cháy, nổ và có giải pháp ngăn chặn kịp thời. Các đơn vị trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng sẵn sàng tổ chức tái lập ca trực đối với trạm biến áp không người trực vận hành tại chỗ; khẩn trương khắc phục những tồn tại khiếm khuyết của lưới điện tại các khu vực này. Thiết lập và duy trì thông tin liên lạc các cấp để phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy. Lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Sẵn sàng phương án để kịp thời ứng phó hiệu quả đối với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện.

Các tổng công ty điện lực tiếp tục chỉ đạo củng cố lưới điện, theo dõi sát diễn biến phụ tải để đảm bảo cung cấp điện an toàn và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra. Khi có ảnh hưởng của nắng nóng, cháy rừng gây sự cố mất điện cần nhanh chóng tổ chức xử lý, khắc phục, sớm khôi phục điện đảm bảo an toàn cho các khách hàng đặc biệt là các phụ tải quan trọng. Khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, tổ chức cắt tỉa cây xanh, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo người dân sử dụng điện an toàn, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia/ Trung tâm điều độ miền theo dõi sát diễn biến của nắng nóng, cháy rừng; tình hình nguồn điện, phụ tải. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, nhanh chóng chỉ huy khắc phục khi sự cố xảy ra.

Trung tâm Thông tin Điện lực thường xuyên cập nhật thông tin, đưa tin bài, hình ảnh về công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuẩn bị phòng tránh, ứng phó và quá trình khắc phục hậu quả do nắng nóng, cháy rừng gây ra.

Đối với đơn vị bị thiệt hại, sự cố do nắng nóng, cháy rừng gây ra phải khẩn trương tổ chức khắc phục và nhanh chóng cung cấp thông tin về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN.  

 


  • 27/07/2021 01:11
  • Xuân Tiến
  • 5134