Tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ

Mới đây Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp có văn bản số 2391/SCT-QLCN, ngày 26/9/2023 gửi UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp cần hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong sử dụng điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Cụ thể, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, Điện lực địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, giáo dục người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an điện để đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, giảm thiểu nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong sử dụng điện; xử lý theo thẩm quyền về các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn.

Với Công ty Điện lực Đồng Tháp, Sở Công Thương đề nghị rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cấp điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ, đặc biệt là các khu dân cư, nơi tập trung đông người. Rà soát, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra trong quá trình vận hành hệ thống điện, đặc biệt là các vị trí có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn về điện đối với người dân và doanh nghiệp.

Phối hợp với địa phương và nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ kiểm tra viên điện lực của đơn vị trong việc kiểm tra các hoạt động điện lực, công tác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn điện, tham mưu đề xuất xử lý đối với các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp vi phạm an toàn trong sử dụng điện.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức cho khách hàng, doanh nghiệp sử dụng điện hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn sử dụng điện giảm thiểu nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra.

Xem văn bản số 2391/SCT-QLCN tại đây.


  • 27/09/2023 02:51
  • Ngọc Tuấn
  • 3683