Phổ biến chính sách pháp luật về sử dụng điện

Ngày 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp Công ty Điện lực Bình Phước (BC Bình Phước) tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về sử dụng điện với sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

Đông đảo người dân trên địa bàn xã Phước Tín, thị xã Phước Long được phổ biến chính sách pháp luật về điện.

Tại hội nghị, đông đảo người dân đã được đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sử dụng điện; đại diện Công ty Điện lực Bình Phước, Điện lực Phước Long cũng đã thông tin về các dịch vụ khách hàng, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ tiện ích, triển khai giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hướng đến đảm bảo an ninh năng lượng về lâu dài.

Việc triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật là hoạt động thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về điện, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tiện ích, hướng tới mục tiêu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Link gốc


  • 22/09/2023 08:42
  • Theo: baobinhphuoc.com.vn
  • 2588