Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng đạt gần 84% kế hoạch

Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng năm 2015 toàn EVN ước đạt 119,054 tỷ kWh, tăng trưởng 11,74% so cùng kỳ 2014 và đạt 83,96% so với kế hoạch năm 2015.  Trong đó, riêng tháng 10, điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt hơn 12,2 tỷ kWh.

Trong 10 tháng, điện thương phẩm nội địa ước đạt 118 tỷ kWh, tăng hơn 11,9 %  so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện cấp cho công nghiệp và điện cấp cho quản lý tiêu dùng là hai thành phần phụ tải chiếm sản lượng điện thương phẩm lớn nhất trên toàn quốc, lần lượt chiếm 53,3% và 35,4% trong tổng sản lượng.

EVN chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng. Ảnh: Mai Nhiệm

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng, EVN đã sửa đổi bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng (theo Quyết định số 832/QĐ-EVN), rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng xuống còn 10 ngày, và quy định khách hàng có quyền giám sát việc ghi chỉ số công tơ điện.

Kết quả, trong 9 tháng năm 2015, toàn EVN có 5.892 khách hàng được cấp điện đấu nối lưới trung áp với các hạng mục công việc do ngành Điện triển khai là 10,03 ngày.

Các tổng công ty điện lực hiện đang trong quá trình hoàn thiện, đưa vào khai thác các Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH). Hiện, đã có Trung tâm CSKH của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực miền Trung chính thức hoạt động. Dự kiến tới tháng 12/2015, 3 TTCSKH của các tổng công ty còn lại sẽ được khánh thành.

Bên cạnh đó, công tác tiết kiệm điện năng cũng được EVN chú trọng thực hiện. Sản lượng điện tiết kiệm 9 tháng toàn Tập đoàn là 2.326 triệu kWh, bằng 2,21% điện thương phẩm và đạt 94,8% kế hoạch. Trong thời gian tới, các tổng công ty điện lực tiếp tục thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả.


  • 04/11/2015 01:43
  • Minh Hạnh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét