Năm 2015, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 22 bậc so với năm 2014

Ngày 28/10, Nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) đã công bố kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2015 (Doing Business 2016) của 189 nền kinh tế trên thế giới. Theo đó, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam tăng 22 bậc so với năm 2014 và đứng ở vị trí 108/189.

Năm 2015, Nhóm Doing Business (DB) thay đổi phương pháp đánh giá đối với chỉ số tiếp cận điện năng. Theo đó, Nhóm DB khảo sát thêm một yếu tố đánh giá là Độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện - chiếm 25% trong điểm đánh giá tổng thể của Chỉ số tiếp cận điện năng.

Qua khảo sát của WB cho thấy, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam là chỉ số có kết quả thay đổi tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nội dung thay đổi của ngành điện Việt Nam cũng được Doing Business ghi nhận trong danh sách 19 nước có cải thiện hiệu quả quy trình tiếp cận điện.

Xếp hạng trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ 8, tăng 2 bậc trong khu vực so với năm 2014, số ngày thực hiện là 59 ngày, tốt hơn các nước Indonesia, Timor-Leste, Cambodia, Myanmar, Lào.

Để có được kết quả tích cực trên, EVN đã nỗ lực giảm thời gian thực hiện các công việc do ngành Điện triển khai để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp từ 18 ngày xuống 16 ngày. Đến tháng 9/2015, thời gian rút ngắn chỉ còn 10 ngày. Trong đó, EVN đã quyết định gộp 2 thủ tục thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế thành 1 thỏa thuận đấu nối, thời gian thực hiện các yêu cầu kỹ thuật còn 2,5 ngày, rút ngắn thời gian nghiệm thu đóng điện công trình và ký kết HĐMBĐ xuống còn 6 ngày.

EVN cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian cấp điện. Nhờ đó, khách hàng có thể đăng ký cấp điện và tra cứu tiến độ giải quyết cấp điện của ngành Điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp qua website của các tổng công ty điện lực.

Các quy định pháp lý, quy trình, thủ tục, hồ sơ và thiết kế mẫu đối với việc cấp điện đấu nối lưới điện trung áp đều được công bố đầy đủ, rõ ràng tại tất cả các phòng giao dịch khách hàng trên toàn quốc, tại website của các công ty điện lực.

Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa chỉ số tiếp cận điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện để tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và xã hội.

Đánh giá của Doing Business về thay đổi của ngành Điện trong việc giảm thời gian tiếp cận điện:

- Thay đổi số ngày làm thủ tục của ngành điện trong năm 2015 (giảm từ 38 ngày xuống còn 15 ngày) và thời gian thuê đơn vị thiết kế và thi công công trình của khách hàng (giảm từ 63 ngày xuống còn 22 ngày).

- Thực hiện theo cơ chế 1 cửa “one door”, tiếp nhận yêu cầu qua nhiều kênh như tại điện lực địa phương, trực tuyến qua website, qua trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH), hồ sơ yêu cầu chỉ cần bản photo không cần chứng thực…

 


  • 30/10/2015 10:36
  • Minh Hạnh
  • 5804


Gửi nhận xét