Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực trong thị trường điện

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 42/QĐ-ĐLĐL ngày 16/3/2020 về Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực. Quy trình này quy định về trình tự, phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập lịch huy động tổ máy ngày tới, chu kỳ giao dịch tới, vận hành thời gian thực trong thị trường điện.

Theo Quyết định này, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng phần mềm lập lịch huy động để tính toán lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện cũng có trách nhiệm sử dụng phần mềm lập lịch huy động, lập lịch có ràng buộc để tính toán biểu đồ huy động, lịch ngừng, khởi động các tổ máy; sử dụng phần mềm lập lịch huy động, lập lịch không ràng buộc để tính toán giá điện năng thị trường, công suất thanh toán và thứ tự huy động tổ máy.

Ngày giao dịch được tính từ thời điểm 00h00 đến 24h00 của ngày dương lịch. Chu kỳ giao dịch là 60 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi giờ trong ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Cục Điều tiết Điện lực xem xét giảm chu kỳ giao dịch xuống 30 phút.

Chu kỳ điều độ là 60 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi giờ trong ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Cục Điều tiết điện lực xem xét giảm chu kỳ điều độ xuống 30 phút đồng bộ với việc giảm chu kỳ giao dịch.

Giá chào của các tổ máy phát điện trên thị trường điện được giới hạn từ giá sàn bản chào đến giá trần bản chào. 

Xem chi tiết tại file đính kèm

QD_42_QD_DTDLnam2020.pdf