PC Bình Thuận tổ chức hành trình về nguồn

Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) vừa tổ chức chuyến về nguồn thăm Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại khu rừng Sa Lôn thuộc thôn 3, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tham gia chuyến về nguồn có ông Nguyễn Thành Ngôn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Bình Thuận cùng Ban Thường vụ Đảng ủy công ty, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ công ty, Bí thư các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc tại khu vực Phan Thiết và Hàm Thuận Bắc.

Ông Nguyễn Thành Ngôn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (thứ 2 trái sang) dâng hương tại Khu di tích - Ảnh: Nguyễn Văn Hơn.

Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận gắn liền với quá trình đấu tranh của quân và dân Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khu rừng núi Sa Lôn là nơi Tỉnh ủy Bình Thuận đã đứng chân 3 lần trong thời gian hơn 8 năm (từ tháng 12/1954 - 6/1957, giữa năm 1961 - tháng 12/1964 và tháng 9/1968 - tháng 8/1970) để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại đây, đoàn được nghe thuyết minh về các công trình đã phục dựng lại gồm nơi ở và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nơi tổ chức hội họp của Cơ quan Tỉnh ủy, hầm trú ẩn, lán trại, bếp Hoàng Cầm, các hiện vật được trưng bày.... gắn liền với quá trình sinh hoạt, làm việc, chiến đấu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và chiến sỹ cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Hoạt động này của PC Bình Thuận nhằm tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của các thế hệ đi trước đã có đóng góp, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng trên quê hương Bình Thuận. 


  • 07/04/2023 09:25
  • Trần Đức Tuân
  • 4062