Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao lưới điện nông thôn

Đến ngày 31/7/2015, tỉnh Nghệ An có 416 xã bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn với tổng trị giá trên 170 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 6 xã và 2 doanh nghiệp tư nhân chưa bàn giao.

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó giám đốc Công ty Ðiện lực (PC) Nghệ An- cho biết: Theo chủ trương liên Bộ: Công Thương và Tài chính về công tác hoàn trả vốn đầu tư, đối với tài sản lưới điện hạ áp nông thôn giao nhận trước ngày 3/2/2010 thì các chủ sở hữu đều thống nhất bàn giao theo nguyên tắc tăng giảm vốn, vì vậy không thuộc đối tượng hoàn trả. Còn các tài sản giao nhận sau ngày 3/2/2010, PC Nghệ An đã có văn bản đề nghị các xã đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ hoàn trả nhưng đến nay mới chỉ nhận được hồ sơ hoàn trả của 8/43 xã.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Có thể thấy, việc các HTX đang tiếp tục bán điện cho các hộ dân trong điều kiện chưa bảo đảm các quy định sẽ gây tổn thất điện cho người dân, nhất là trong điều kiện đường dây hạ áp của các HTX đang xuống cấp, không được cải tạo, kinh phí sửa chữa hạn chế đã dẫn đến những khó khăn nhất định trong phát triển sản xuất, kinh doanh ở vùng nông thôn, đặc biệt là thực hiện xây dựng nông thôn mới. Do đó, để người dân không chịu thiệt thòi, chủ trương bàn giao lưới điện là việc làm cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh: “Để xảy ra tình trạng 6 xã chưa bàn giao lưới điện làm chậm tiến độ chung, nguyên nhân chính là do công tác chỉ đạo giữa các ngành và một số địa phương chưa thống nhất. Do đó, đề nghị UBND các địa phương tập trung tăng cường chỉ đạo các tổ chức quản lý điện nông thôn, tiếp tục thực hiện kế hoạch giao nhận và hoàn trả, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc xác định cơ cấu nguồn vốn để Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất...”.

Tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu khẩn trương tiếp nhận toàn bộ lưới điện của các xã còn lại. Đồng thời bố trí nguồn vốn khấu hao, hoàn trả vốn đầu tư xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn; thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện của các xã đã tiếp nhận để đáp ứng tiêu chí nông thôn mới và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu PC Nghệ An tập trung lực lượng để hoàn chỉnh hồ sơ và hoàn thành tiếp nhận các xã còn lại trong quý III/2015, xây dựng kế hoạch vốn để hoàn trả cho các đơn vị đã bàn giao trong năm 2015 và trả nợ cho UBND tỉnh phần vốn dự án REII đã tiếp nhận.


  • 08/09/2015 08:32
  • Theo Báo Công Thương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét