Kinh nghiệm vận hành nhà máy nhiệt điện than

Là chủ đề hội thảo kỹ thuật do EVN và Công ty Steag Power Minerals (CHLB Đức), Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash & Cement phối hợp tổ chức ngày 26/2, tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo có Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, lãnh đạo các ban chuyên môn EVN, đại diện các tổng công ty phát điện và lãnh đạo các công ty Steag Power Minerals, Hoàng Sơn Fly Ash & Cement.

Hội thảo tập trung trao đổi 2 nội dung chính: Nâng cao độ tin cậy thiết bị và quy trình xử lý các sản phẩm phụ trong nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) than.

Theo ông Tạ Tuấn Anh, Phó Ban Kỹ thuật – Sản xuất EVN, Tập đoàn đang quản lý vận hành 12 NMNĐ than. Năm 2020, do tình hình thủy văn nhiều khó khăn, các NMNĐ than sẽ được huy động vận hành tới hơn 7.000 giờ/năm. Do đó, cần thiết có các giải pháp hữu hiệu để nâng cao tính sẵn sàng, độ khả dụng của thiết bị, tổ máy nhiệt điện, đồng thời gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.

Hiện nay, trong Tập đoàn, 100% các nhà máy/công ty nhiệt điện đã xây dựng và triển khai Đề án tiêu thụ tro xỉ, thạch cao theo mẫu Đề án của Tập đoàn ban hành. Các nhà máy/công ty nhiệt điện trong Tập đoàn cũng đã kí hợp đồng tiêu thụ tro xỉ, thạch cao ngắn hạn, dài hạn với các đối tác.

Hội thảo qua hình thức trực tuyến từ trụ sở Tập đoàn kết nối với các đầu cầu truyền hình của các tổng công ty phát điện, NMNĐ than của EVN

Tại hội thảo, các chuyên gia của Công ty Steag Power Minerals tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý tro bay các NMNĐ như: Tiêu chuẩn đánh giá và phân loại tro bay; quy trình lưu trữ, vận tải, xử lý; ứng dụng tro bay trong sản xuất xi măng, thạch cao nhân tạo,... Đồng thời, trao đổi các giải pháp tối ưu hóa vận hành, bảo dưỡng thiết bị trong NMNĐ.

Kết luận hội thảo, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đánh giá cao những chia sẻ hữu ích của Công ty Steag Power Minerals. Các bên sẽ tiếp tục thúc đẩy cơ hội hợp tác chuyên môn, tổ chức các chuyến công tác thực tế tại một số NMNĐ.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng giao các ban chuyên môn EVN rà soát quy trình bảo dưỡng, sửa chữa tại các NMNĐ; các quy trình liên quan về xử lý tro, xỉ đảm bảo môi trường; nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý vận hành NMNĐ. 


  • 26/02/2020 05:06
  • M.Hạnh
  • 9658