DHD phổ biến kiến thức về môi trường cho gia đình của CBNV

Ngày 1/12, tại Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho gia đình của CBNV đang làm việc trong Công ty.

Các cháu là con CBNV trong Công ty trả lời câu hỏi 

Ban Tổ chức đã trình bày các chuyên đề về bảo vệ môi trường như: Phân loại và thu góm rác thải sinh hoạt; các loại nhựa và rác thải nhựa; những vi phạm về môi trường và quy định pháp luật có liên quan. 

Trong mỗi chuyên đề, Ban Tổ chức lồng ghép với những câu hỏi đố vui với hình thức trả lời đúng - sai và giải thích vì sao. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được phần quà của Công ty, qua đó tạo không khí phấn khởi, hào hứng cho các gia đình, đặc biệt là con của CBCNV.

Ông Diệp Chí Hiếu – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn của công ty cho biết: Mỗi năm, công ty đều tổ chức tối thiểu 1 hoạt động về bảo vệ môi trường tại nơi ở và nơi làm việc, với những hình thức khác nhau nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường. 

Ngay trong tháng 11 vừa qua, Công ty đã tổ chức phổ biến về bảo vệ môi trường cho an toàn vệ sinh viên và cán bộ quản lý trong công ty từ cấp tổ trưởng trở lên. 

 


  • 01/12/2019 07:00
  • Đinh Liên
  • 39268