Infographic: EVN và các đơn vị thành viên chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện trong dịp lễ Quốc khánh như thế nào?

Trong dịp Quốc khánh 2/9, hàng ngàn cán bộ nhân viên, người lao động EVN trên mọi miền đất nước vẫn ứng trực, làm việc để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ mọi hoạt động của người dân.


  • 01/09/2023 09:00
  • Nguồn EVNEIC
  • 4422