Công điện số 10 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu chủ động ứng phó với bão SAOLA

Công điện số 10/CĐ-QG hồi 9h00 ngày 31/8/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Xem chi tiết Công điện tại đây.


  • 31/08/2023 02:27
  • Ban An toàn EVN
  • 4075