Infographic: Một số kết quả sản xuất kinh doanh của EVN quý I năm 2022

16:41 | 06/04/2022 | 2.726 lượt xem

3 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh cả nước tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa ổn định sản xuất, phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn, linh...

Chi tiết...


Infographic Chuẩn bị cho nơi làm việc sẵn sàng phòng chống COVID-19

18:35 | 06/03/2020 | 7.234 lượt xem

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra những lời khuyên đối với các cơ quan, công sở cũng như người lao động để đảm bảo tốt phòng chống dịch COVID-19.

Chi tiết...