Hơn 80 CBNV Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ được tập huấn về phòng chống cháy nổ

Vừa qua, Công ty Điện lực TP. Cần Thơ (PC Cần Thơ) tổ chức tập huấn các phương án phòng cháy, chữa cháy cho hơn 80 cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị.

CBNV Công ty Điện lực TP. Cần Thơ đang thực hành, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ - Ảnh: Phan Thanh.

Tại buổi diễn tập, CBNV đơn vị được hướng dẫn, xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy; đồng thời, triển khai các biện pháp thực hành, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: bình bột, bình CO2...

Ông Trần Vĩ Đức - Phó Giám đốc PC Cần Thơ cho biết, hằng năm đơn vị đều tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, đơn vị còn triển khai các phương án thực hành để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho CBNV trong công ty.


  • 29/03/2021 02:11
  • Phan Thanh
  • 4049