Hà Nội: Khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua các điểm giao dịch Bưu điện Hà Nội

Đây là nội dung chính trong hợp tác dịch vụ thu hộ tiền điện vừa được ký kết giữa Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) và Bưu điện Hà Nội (HanoiPost).

Việc hợp tác giữa EVNHANOI và HanoiPost đã đem lại thêm kênh thanh toán tiền điện tiện lợi cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Tiến Hiệp.

Vừa qua, EVNHANOI và HanoiPost đã ký kết hợp đồng hợp tác dịch vụ thu hộ tiền điện, nhằm mang lại cho khách hàng thêm các kênh thanh toán tiền điện thuận tiện.

Thông qua việc triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện qua các kênh giao dịch của HanoiPost sẽ giúp tiết kiệm chi phí và nhân công, giảm lượng tiền mặt trong lưu thông và quản trị rủi ro trong công tác thu tiền điện.

Đến nay, EVNHANOI đã hợp tác dịch vụ thu hộ tiền điện với 29 ngân hàng và tổ chức thanh toán trung gian, hướng tới các hình thức thanh toán tiên tiến phù hợp với xu thế chung trên thế giới.

 

Các kênh thanh toán tiền điện hiện nay của EVNHANOI:

1. Thanh toán trực tuyến trên website evnhanoi.vn;

2. Thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn);

3. Thanh toán qua Cổng giao tiếp điện tử của TP Hà Nội (hanoi.gov.vn);

4. Thanh toán qua hình thức trích nợ tự động;

5. Thanh toán qua internet banking/mobile banking;

6. Thanh toán qua các tổ chức trung gian thanh toán;

7. Thanh toán tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng;

8. Thanh toán tại điểm thu tiền điện của các công ty điện lực.


  • 06/07/2021 03:00
  • Hà Văn Anh
  • 5862