EVN bổ sung 1.535 MW cho hệ thống trong 8 tháng đầu năm 2017

Đây là kết quả thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ đầu năm đến nay. Việc đưa vào phát điện 8 tổ máy với tổng công suất 1.535 MW đã kịp thời bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Các dự án nguồn điện của EVN đang bám sát tiến độ đề ra - Ảnh: Minh Ngọc

Cụ thể, EVN đã đưa vào vận hành 2 tổ máy của Nhiệt điện Thái Bình (2 x 300 MW), 4 tổ máy của Thủy điện Trung Sơn (4 x 65 MW), tổ máy 2 của Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (600 MW) và Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng (75 MW).

Bên cạnh đó, các công trình trọng điểm đảm bảo điện cho miền Nam như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Duyên Hải 3 mở rộng đang bám sát tiến độ đề ra.

Đối với các dự án năng lượng tái tạo như: Dự án Điện mặt trời Phước Thái 1 (50 MW), Sông Bình 1 (50 MW) đang triển khai các thủ tục lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Một số mục tiêu về đầu tư xây dựng trong tháng 9 của EVN như: Hoàn thành công tác chạy thử nghiệm tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và hoàn thành lắp đặt hệ thống FGD tổ máy 1 để đảm bảo đạt tiến độ đốt than cuối tháng 9, hòa lưới điện lần đầu vào tháng 10 năm nay.

Đối với dự án Nhiệt điện Thái Bình 1, hoàn thành chạy thử nghiệm tổ máy 1 để phát điện thương mại và cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời phát điện thương mại PAC trong tháng 10/2017. 


  • 11/09/2017 10:10
  • Xuân Tiến