Xây dựng Trạm biến áp 110 kV Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An)

Lễ động thổ công trình Đường dây và Trạm biến áp 110 kV Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) vừa được Ban Quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức.

Các đại biểu dự lễ động thổ công trình Đường dây và TBA 110 kV Hưng Nguyên

Trạm biến áp 110 kV Hưng Nguyên được thiết kế gồm 2 MBA 63 MVA, trước mắt lắp đặt 1 máy. Trạm vận hành với 3 cấp điện áp 110 kV, 35 kV và 22 kV. Đường dây 110 kV có tổng chiều dài tuyến là 0,67 km. 

Công trình dự kiến hoàn thành trong quý 4/2017, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và khu vực lân cận.

Đây là công trình được Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung danh mục phần vốn dư Dự án phân phối hiệu quả (DEP); đồng thời thực hiện theo Quyết định số 3045/QĐ-BCT ngày 21/7/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV”.


  • 15/08/2017 10:41
  • Mạnh Hiên