Quảng Ngãi: Hoàn thiện dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện tại 15 xã, thị trấn

Ban Quản lý Dự án điện nông thôn miền Trung và Công ty Điện lực Quảng Ngãi vừa tổ chức đóng điện Dự án “Cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Quảng Ngãi” thuộc 15 xã, thị trấn của huyện Đức Phổ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 2/2017. 

Trước đây, hệ thống điện ở huyện Đức Phổ được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Sau khi Dự án hoàn thành góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện và an toàn cung cấp điện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân 15 xã, thị trấn của huyện. 

Dự án “Cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Quảng Ngãi” là 01 tiểu dự án thuộc dự án Lưới điện phân phối hiệu quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới. Theo hồ sơ thiết kế, nhà thầu thi công hơn 21 km đường dây trung áp; hơn 213 km đường dây hạ áp và 49 trạm biến áp với tổng công suất 5.795 kVA. Qua đấu thầu cạnh tranh, vốn dư được Tổng công ty Điện lực miền Trung tiếp tục đầu tư thêm hơn 30 km đường dây trung áp; hơn 38 km đường dây hạ áp và 78 trạm biến áp với tổng công suất 10.340 kVA.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, với mục đích giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện, củng cố độ tin cậy và an toàn cung cấp điện, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Phổ.

Được biết, Tổng công ty Điện lực miền Trung hiện đang làm chủ đầu tư thực hiện 28 tiểu dự án đường dây và Trạm biến áp 110 kV; 08 tiểu dự án phân phối và 01 tiểu dự án đầu tư công tơ thông minh trên địa bàn 13 tỉnh thuộc miền Trung - Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư cho cả dự án là 89 triệu USD (tương đương 1.964 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay WB là 67 triệu USD, vốn do Tổng công ty Điện lực miền Trung tự cân đối là 484 tỷ đồng.