EVN ban hành chỉ thị tăng cường thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện năm 2024

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Chỉ thị số 1902/CT-EVN về việc tăng cường thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018 – 2020, định hướng tới năm 2030, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo (Chỉ thị 20/CT-TTg), Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 về việc đảm bảo cung ứng điện, cung ứng than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 28/3/2024 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay các chương trình DSM năm 2024 như sau:

1. Tất cả các đơn vị thành viên

- Quán triệt việc thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả Văn bản số 2616/EVN-KD ngày 19/5/2023 về đẩy mạnh tiết kiệm điện và Văn bản số 4046/EVN-KD ngày 14/7/2023 về việc kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng điện, tiết kiệm điện để điều hành công tác tiết kiệm điện do đồng chí Tổng giám đốc/Giám đốc đơn vị làm Trưởng ban.

- Áp dụng triệt để mọi biện pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, tiết kiệm điện tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; riêng trong các tháng cao điểm (tháng 4, 5, 6, 7) tiết kiệm tối thiểu 15% tổng điện năng tiêu thụ. Đặt nhiệt độ điều hòa tối thiểu từ 27 độ C trở lên.

- Thường xuyên sử dụng website https://sudungdien.evn.com.vn để theo dõi, giám sát tình hình tiêu thụ điện của đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và thực hiện việc tiết kiệm điện tại đơn vị. Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm của người đứng đầu đơn vj,...

2. Các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực

a. Về công tác tuyên truyền tiết kiệm điện:

- Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền về các chương trình DSM, tận dụng tối đa trên các kênh truyền thông có sẵn; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các Hội ngành nghề để truyền thông sâu rộng về tình hình cung ứng điện và sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm tới các nhóm khách hàng sử dụng điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg.

- Nghiên cứu, phát động các chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện”, “Gia đình xanh”, các cuộc thi tìm hiểu, thực hành tiết kiệm điện... tới các đối tượng khách hàng (đặc biệt là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt) tham gia trên môi trường số Website, App, mạng xã hội...

- Vận động các nhà sản xuất thiết bị điện, các đơn vị tư vấn, các đơn vị cung cấp các giải pháp tiết kiệm điện, khách hàng sử dụng điện lớn... đồng hành và tham gia tích cực các Chương trình DSM.

- Làm việc trực tiếp với các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, công ty quảng cáo có biển quảng cáo cỡ lớn để đề nghị thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ.

- Thường xuyên sử dụng website https://sudungdien.evn.com.vn để theo dõi điện năng tiêu thụ các nhóm khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các nhóm khách hàng: sản xuất công nghiệp (SXCN), hành chính sự nghiệp (HCSN), chiếu sáng công cộng (CSCC)... Hàng tháng, tổng hợp, gửi báo cáo bằng văn bản tới các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố, các đơn vị quản lý Nhà nước tại địaphương báo cáo về tình hình tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng trên, kèm theo đề xuất, kiến nghị để UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo, điều hành công tác tiết kiệm điện trên địa bàn theo Chỉ thị 20/CT-TTg.

- Tham mưu Sở Công Thương, UBND tỉnh/thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình sử dụng điện đối với các nhóm khách hàng quy định tại Chỉ thị 20/CT-TTg, đặc biệt là nhóm khách hàng: HCSN, CSCC, Chiếu sáng quảng cáo, SXCN...

b. Về công tác quản lý nhu cầu phụ tải và dự báo phụ tải:

- Thường xuyên theo dõi sát phụ tải, nghiên cứu và dự báo phụ tải chính xác đối với các thành phần sử dụng điện để triển khai các Chương trình DSM với mục tiêu thực hiện đúng công suất khả dụng đã được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia công bố và thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý của các đơn vị.

- Từ tháng 4/2024 thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ biểu đồ phụ tải điện của khách hàng đã ký cam kết năm 2024 (đặc biệt là các tháng 4, 5, 6, 7), thông báo khách hàng khi công suất sử dụng vượt biểu đồ phụ tải đã cam kết (đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm), đề nghị khách hàng thực hiện theo cam kết đã ký.

- Đưa các khách hàng đã ký các cam kết, thỏa thuận về DSM như: tiết kiệm điện, thực hiện điều chỉnh phụ tải điện tự nguyên phi thương mại (DR), tiết giảm khi hệ thống có yêu cầu, dịch chuyển phụ tải điện và huy động máy phát điện tại chỗ... vào danh sách khách hàng ưu tiên đồng thời có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp để tạo sự ủng hộ cao từ phía khách hàng khi thực hiện các Chương trình DSM.

- Thực hiện các Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR) khi có yêu cầu và cập nhật trên phần mềm DRMS.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật số liệu tiêu thụ điện đối với các nhóm khách hàng trên phần mềm CMIS. Phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin cập nhật dữ liệu trên website https://sudungdien.evn.com.vn và phần mềm quản lý chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DRMS).

3. Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin

Thường xuyên theo dõi, cập nhật, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan tới website https://sudungdien.evn.com.vn và phần mềm DRMS.

4. Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn Thanh niên EVN

Đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tại cơ sở tổ chức tuyên truyền, kêu gọi các đoàn viên cơ sở chủ động tham gia, triển khai các hoạt động, chương trình tiết kiệm điện tại trụ sở, cơ quan đơn vị và gia đình, phấn đấu tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ năm 2024.

Xem chi tiết chỉ thị 1902/CT-EVN tại đây


  • 09/04/2024 10:57
  • M.Hương
  • 6068