Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở

Ngày 4/4/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở và triển khai các quyết định liên quan đến việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu các Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ EVNGENCO1.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Võ Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy EVN.

Về phía EVNGENCO1 có đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVN đã công bố Quyết định số 1743-QĐ/ĐUK ngày 26/1/2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở Tổng công ty Phát điện 1; Quyết định của Đảng ủy EVN về phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của đảng uỷ cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN thừa ủy quyền trao quyết định của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy EVNGENCO1

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy EVNGENCO1 về việc thành lập các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ EVNGENCO1, trên cơ sở nâng cấp từ các Đảng bộ, chi bộ bộ phận.

Đồng thời, công bố các quyết định của Đảng ủy EVNGENCO1 về việc thành lập Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; các quyết định nhân sự liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN chúc mừng Đảng ủy EVNGENCO1 với bước phát triển mới. Sau khi được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 113-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 sẽ được thực hiện 5 quyền, gồm: Được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng; Ban thường vụ Đảng ủy được quyết định kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở; quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên; Ban thường vụ Đảng ủy mỗi tháng họp một lần, đảng ủy họp thường lệ ba tháng một lần, họp bất thường khi cần.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu, Đảng ủy EVNGENCO1 và các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 cần nhanh chóng ổn định công tác tổ chức, kiện toàn cấp ủy và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy; thực hiện đúng, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức đảng được thí điểm giao quyền theo quy định của Trung ương và của Đảng ủy EVN.

Trong thời gian tới, Đảng ủy EVNGENCO1 cần tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Tổng công ty. Đảm bảo Tổng công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, đưa Tổng công ty trở thành lá cờ đầu trong khối phát điện nói riêng và trong Tập đoàn nói chung.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 trao các quyết định về tổ chức, nhân sự liên quan việc thành lập các Ban tham mưu của Đảng ủy EVNGENCO1

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 cho biết, Đảng ủy EVNGENCO1 tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và sẽ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện nay, toàn thể đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ EVNGENCO1 quyết tâm tập trung lãnh đạo đơn vị vận hành các tổ máy ổn định, tin cậy, nỗ lực đảm bảo sản xuất điện theo kế hoạch năm 2024. Đảng ủy EVNGENCO1 mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đảng ủy EVN để nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.


  • 04/04/2024 07:19
  • M.Hạnh
  • 4468