Hoàn thành công trình chống quá tải cho huyện Thiệu Yên (Thanh Hóa)

Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc (NGC) vừa hoàn thành nâng công suất máy biến áp T1 Trạm 110 kV Thiệu Yên từ 25 MVA lên 40 MVA.

Nhu cầu phụ tải khu vực huyện Thiệu Yên luôn tăng từ 13-16% trong các tháng đầu năm 2016. Bên cạnh đó, hiện, một số nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Yên và Vĩnh Lộc đã được đưa vào hoạt động như Nhà máy Giầy Alena, Nhà máy Gạch Định Liên,… càng làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện.

Để đáp ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn huyện Thiệu Yên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã giao cho Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc (NGC) thực hiện công trình nâng công suất máy biến áp T1 Trạm 110 kV Thiệu Yên nhằm tăng cường độ tin cậy cho lưới điện khu vực này.

Sau khi nâng công suất, Trạm 110 kV Thiệu Yên có tổng công suất 80 MVA sẽ đảm bảo cung cấp điện không chỉ cho Thiệu Yên mà cả các huyện trung du khác của tỉnh Thanh Hóa như: Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy.

Được biết, tại Thanh Hóa, từ tháng 12/2015 đến nay, NGC phối hợp với các đơn vị liên quan đã triển khai lắp đặt máy biến áp mới và nâng công suất cho 5 trạm biến áp 110 kV (Thọ Xuân, Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa, Tĩnh Gia và Thiệu Yên) với công suất bổ sung là 110 MVA để đảm bảo điện cho địa phương từ mùa hè năm nay.


  • 18/05/2016 01:21
  • Mai Phương