Hoàn thành nâng công suất TBA 500 kV Phú Lâm

Công ty Truyền tải điện 4 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành MBA AT1 (500 kV – 900 MVA) tại TBA 500 kV Phú Lâm, hoàn thành công trình “Thay MBA 500 kV-450 MVA bằng MBA 500 kV – 900 MVA Trạm 500 kV Phú Lâm”.

Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư và giao cho Công ty Truyền tải điện 4 thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho TP.HCM và các vùng phụ cận trong mùa khô và phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Với chủ trương phải đảm bảo chất lượng và rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, Công ty Truyền tải điện 4 đã huy động toàn bộ lực lượng thi công liên tục kể cả những ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5. Với tinh thần lao động hăng say của đơn vị thi công thuộc Công ty Truyền tải điện 4, công trình đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Ông Phan Lê Vinh – Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, với nỗ lực của các đơn vị, thời gian thi công thay máy biến áp đã rút ngắn khoảng 15 ngày so với các công trình tương tự trước đây. Điều này khẳng định năng lực chuyên môn cũng như công tác tổ chức của PTC4 trong công tác thay MBA 500 kV AT1 Trạm biến áp Phú Lâm và EVNNPT dự kiến sẽ triển khai nhân rộng kinh nghiệm để thực hiện cho các công trình tương tự trong toàn Tổng công ty.


  • 18/05/2016 10:08
  • PV