700 tỷ đồng phát triển lưới điện tỉnh Trà Vinh

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết đang triển khai nhiều công trình trong kế hoạch phát triển, nâng cấp hệ thống cung cấp điện của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020, với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Việc hoàn thành các công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu điện và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trà Vinh là tỉnh có đồng bào Khmer sinh sống, điều kiện tự nhiên, xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Là tỉnh có tiểu vùng phù sa nhiễm mặn được ngọt hóa và đất mặn ven biển bao gồm toàn bộ các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải và một phần các huyện Tiểu Cần, Châu Thành.

Công nhân Điện lực huyện Châu Thành (Trà Vinh) lắp công tơ điện cho các hộ gia đình

Đây là tiểu vùng động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh với thế mạnh về kinh tế biển, khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy - hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển công nghiệp, diêm nghiệp, thương mại và du lịch biển; bảo vệ, trồng mới và khôi phục vành đai rừng phòng hộ xung yếu ven biển, ven sông.

Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên của Trà Vinh dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, ngay đầu năm 2016, ảnh hưởng nước mặn, khô hạn... đã gây thiệt hại cho sản xuất lúa, hoa màu, cây ăn trái, cá nuôi, khiến giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh suy giảm đáng kể. Quý 1/2016, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,32% so với cùng kỳ. Diện tích lúa Đông Xuân bị thiệt hại, ước sản lượng thiệt hại 117.771 tấn và thiệt hại 54 ha lúa vụ hè thu, gần 69.000 người dân thiếu nước sinh hoạt.

Tỉnh Trà Vinh đặt kế hoạch tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 15% thời kỳ 2016-2020; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, đến năm 2020 cơ cấu các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm - thủy sản trong GDP đạt tương ứng là 36% - 34% - 30%. Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 đạt 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% vào năm 2020

Hiện tỉnh có 3 khu công nghiệp gồm: Cổ Chiên, Định An, Long Đức, trong đó tập trung xây dựng Khu kinh tế Định An thành một trong những trung tâm phát triển dịch vụ gắn cảng, công nghiệp và du lịch của vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long nói chung, cửa ngõ luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu, Trung tâm điện lực Duyên Hải.

EVNSPC cho biết, giai đoạn 2016-2018, tổng công ty sẽ xây dựng 6 công trình trọng điểm, trong đó có 5 công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017 gồm: Trạm biến áp 110 kV (40 MVA) Trà Cú và đường dây 110 kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải có chiều dài 48km với số vốn đầu tư 248 tỷ đồng; Trạm biến áp 110 kV (40 MVA) Cầu Ngang và đường dây đấu nối dài 1km có vốn đầu tư 43 tỷ đồng; cải tạo trạm biến áp 110 kV Trà Vinh, vốn đầu tư 12 tỷ đồng; Phân pha dây dẫn đường dây 110 kV 171 Trà Vinh 2 đến 176, 177 Vĩnh Long 2 dài 63 km, vốn đầu tư 119 tỷ đồng; lộ ra 110 kV của trạm 220 kV Trà Vinh dài 7km được đấu nối vào đường dây Vũng Liêm - Long Đức, vốn đầu tư 34 tỷ đồng. Riêng phân pha dây dẫn đường dây 110 kV từ 172 Trà Vinh 2 đến 171 - 7 dài 34km với số vốn đầu tư 54 tỷ đồng sẽ đóng điện vào năm 2018.

Cùng với đó, EVNSPC còn đầu tư dự án cung cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn đầu tư khoảng 307 tỷ đồng, gồm các công trình: 190 km đường dây trung thế, 511 km đường dây hạ thế và 13,31 MVA dung lượng trạm biến áp phân phối cung cấp điện cho trên 12.260 hộ dân.

Trà Vinh hiện có hơn 261.000 hộ dân sự dụng điện, đạt tỷ lệ 98%. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 20.130 hộ dân ở vùng nông thôn đang sử dụng điện theo phương thức kéo nối không an toàn. Trong những năm tới, điện lực Trà Vinh sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định ở các vùng sâu.

EVNSPC đang nỗ lực chỉ đạo, ưu tiên nguồn vốn hoàn thành các công trình điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


  • 09/05/2016 10:30
  • Theo baocongthuong.com.vn