Đóng một cửa xả đáy thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình

Là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại Công điện số 08/CĐ-QG hồi 13h30 phút ngày 17/6/2022 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La.

Theo Công điện, hồi 13h00 ngày 17/6/2022, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 106,55m, lưu lượng đến hồ 7.372m3/s, tổng lưu lượng xả 10.491m3/s (gồm lưu lượng qua 5 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện); hồ Sơn La ở cao trình 201,04m, lưu lượng đến hồ 3.920m3/s, tổng lưu lượng xả 6.490m3/s (gồm lưu lượng qua 2 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Công ty Thuỷ điện Hòa Bình tại công văn số 515/TĐHB-KTAT ngày 17/6/2022 và Công ty Thủy điện Sơn La tại công văn số 1130/TĐSL-KTAT ngày 16/6/2022, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng cửa 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 16h00 ngày 17/6/2022; lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Hòa Bình đóng cửa 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 16h00 ngày 17/6/2022.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

 

 

Congdien08BCD2022.pdf


  • 17/06/2022 02:58
  • Vũ Chang
  • 4732