Đóng điện trạm biến áp 220 kV Vĩnh Tường

Ngày 14/9, tại Vĩnh Phúc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành trạm biến áp 220 kV Vĩnh Tường.

trạm biến áp

Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Tường đã được đưa vào vận hành

Dự án được khởi công vào quý 3 năm 2015, có tổng vốn đầu tư hơn 437 tỷ đồng, do EVNNPC làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Phát triển điện lực trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

Trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường có quy mô lắp đặt 2 MBA với công suất mỗi máy là 250 MVA và TBA 110 kV nối cấp với quy mô 02 MBAx40 MVA. Giai đoạn 1, thực hiện  lắp đặt 1 máy biến áp AT2-250 MVA và 1 máy biến áp T3-40 MVA.

Sau khi đóng điện thành công, đưa vào vận hành công trình đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc, hỗ trợ các TBA 220 kV hiện có của khu vực tỉnh Vĩnh Phúc. 

Về lâu dài, đây sẽ là một nút 220/110 kV quan trọng trong hệ thống điện miền Bắc, tạo ra mối liên kết mạch vòng cho lưới điện 110 kV, góp phần giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho nhân dân và các phụ tải khách hàng trên địa bàn tỉnh.


  • 15/09/2016 10:57
  • Trần Thị Ánh