Tăng cường năng lực đảm bảo điện cho tỉnh Thanh Hóa

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu, đưa vào vận hành máy biến áp AT2 220 kV-250 MVA tại Trạm biến áp 220 kV Thanh Hóa.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm C có quy mô thay thế MBA AT2 220 kV-125 MVA hiện hữu bằng MBA 220 kV - 250 MVA; bổ sung, thay thế, lắp đặt các thiết bị liên quan cho phù hợp với MBA mới. Sau khi hoàn thành công trình, TBA 220 kV Thanh Hóa sẽ nâng công suất từ (125 + 250) MVA lên (2 x 250) MVA.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 68 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; PTC1 thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.

Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ, vượt lên những khó khăn trở ngại các đơn vị thi công dự án "Nâng công suất TBA 220 kV Thanh Hoá" đã hoàn thành đúng tiến độ, đóng điện vận hành an toàn, đảm bảo yêu cầu chất lượng. 

Việc hoàn thành công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường cung cấp điện cho phụ tải, nâng cao độ tin cậy hệ thống và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Thanh Hoá.