Lai Châu: Tiếp tục đưa điện về thôn, bản vùng sâu xa

Vừa qua, tại bản Lều Chải xã Tả Phìn huyện Sìn Hồ, Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức lễ động thổ gói thầu LC-XL 02 Xây lắp đường dây đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp xã Tả Phìn.

Xã Tả Phìn có 11 bản trong đó có 10 bản đã có điện lưới quốc gia, hiện còn bản Lều Chải chưa được dùng điện lưới quốc gia. Chính vì vậy việc khởi công xây dựng Gói thầu LC-XL 02 thuộc Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu giai đoạn 1 từ năm 2013 - 2016 góp phần hoàn thành mục tiêu 100% số bản xã Tả Phìn được cấp điện bằng nguồn lưới quốc gia, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong bản Lều Chải xã Tả Phìn.

Gói thầu LC XL 02 do Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản đầu tư; Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cơ quan điều phối dự án, Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư; Công ty Điện lực Lai Châu quản lý dự án, quản lý vận hành bán điện đến các hộ dân.

Quy mô xây dựng 3 trạm biến áp công suất 156,5 KVA, xây dựng mới 6,8 km đường dây 35 kV, 6,68 km đường dây 0,4 kV; lắp đặt 194 công tơ cho các hộ dân...

Tổng giá trị công trình trên 6,7 tỷ đồng, trong đó 85% vốn ngân sách Trung ương, 15% vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý II/2017.

 


  • 10/09/2016 06:42
  • Theo Chinhphu.vn
  • 10112