Điện lực Đồng Văn (Hà Giang) hỗ trợ 29 hộ dân nghèo thôn Pín Tủng chống COVID-19

Điện lực Đồng Văn (Công ty Điện lực Hà Giang) vừa hỗ trợ 29 hộ dân ở thôn Pín Tủng, xã Phố Là (huyện Đồng Văn) mỗi hộ 10 kg gạo và chi trả toàn bộ hoá đơn điện tháng 4. Đây là 29 hộ dân nghèo đang cách ly để phòng chống dịch COVID 19.

Điện lực Đồng Văn ủng hộ phòng chống COVID-19  qua Uỷ ban MTTQ huyện Đồng Văn. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Ngọc Phan - Giám đốc Điện lực Đồng Văn cho biết, toàn bộ số tiền dùng để mua gạo và chi trả tiền điện cho 29 hộ dân do cán bộ, công nhân viên, người lao động Điện lực Đồng Văn đóng góp. Số tiền điện mà các hộ dân được Điện lực Đồng Văn chi trả là của kì hóa đơn tháng 4 (từ ngày 15/3  - 15/4).

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, CBCNV Điện lực Đồng Văn cũng đã trích mỗi người 01 ngày lương ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Điện lực Đồng Văn đã nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt "nhiệm vụ kép": Vừa đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế, chính trị, an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn huyện, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong toàn đơn vị.


  • 24/04/2020 06:56
  • M. Hương
  • 5004