Đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP (ngày 4/11/2016) phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ động xây dựng, có phương án, kế hoạch cụ thể bảo đảm năng lượng quốc gia, điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới, đặc biệt là bảo đảm cung cấp điện cho các tỉnh phía Nam.  

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình cấp bách, trọng điểm của ngành Điện. Triển khai xây dựng và hoàn thiện các đề án tái cơ cấu theo từng lĩnh vực của ngành Công Thương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

Nghiquyet97NQ_CP2016.pdf


  • 08/11/2016 01:47
  • PV