Công ty Điện lực Phú Thọ đẩy mạnh ứng dụng CNTT duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong đại dịch

Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã và đang biến những giải pháp từ tình thế trở thành bền vững, từng bước vượt qua ảnh hưởng của dịch COVID-19, duy trì hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh.

Với mục tiêu thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, chung tay cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Phú Thọ đã yêu cầu các phòng, ban, điện lực điều chỉnh kế hoạch công việc phù hợp theo hướng “vừa online vừa offline”.

PC Phú Thọ tổ chức hội nghị truyền hình kết nối tới 11 điện lực trực thuộc

CBCNV trong công ty đã thay đổi tư duy, tích cực hơn trong việc cải tiến phương pháp làm việc, luôn sẵn sàng làm việc từ xa. Để đảm bảo an toàn thông tin cho CBCNV khi làm việc ở nhà, phòng Công nghệ thông tin cung cấp tài khoản VPN cho mỗi cá nhân, với hệ thống đường truyền ổn định và hệ thống máy chủ cấu hình cao, đảm bảo việc kết nối với các phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh liên tục, ổn định.

Bên cạnh đó, với nền tảng ứng dụng công nghệ như: hệ thống hội nghị truyền hình, Microsoft Teams, Zoom, VPN,…, Công ty Điện lực Phú Thọ hoàn toàn chủ động trong việc chuyển đổi hình thức làm việc, hội họp và học tập trực tiếp sang trực tuyến ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, hệ thống hội nghị truyền hình được trang bị hiện đại đến 11 điện lực trực thuộc. Tính đến tháng 7/2021, đã có 114 phiên họp hội nghị truyền hình điều hành sản xuất, 16 lớp đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn qua hệ thống hội nghị truyền hình. Với nền tảng ứng dụng Zoom, công ty đã tổ chức tập huấn qua zoom cho 145 học viên, tổ chức thi nâng bậc cho 143 CBCNV, tổ chức họp giao ban, họp chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19,...

Đến nay, mặc dù chịu nhiều tác động do dịch COVID-19, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong việc ứng dụng CNTT vào công tác điều hành, sản xuất kinh doanh, PC Phú Thọ cơ bản đạt được các chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.


  • 27/08/2021 04:07
  • Phan Hạnh - Hồng Nhung
  • 8810