Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng phải được đặt lên hàng đầu

Đó là chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với các tổng công ty điện lực tại Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) năm 2017.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra ngày 3/3. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An tham dự và chỉ đạo các đơn vị. 

Theo đó, năm 2016, EVN đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về KD&DVKH. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm đạt 11,21%, cao hơn 0,51% so với kế hoạch; tổn thất điện năng đạt 7,57%, giảm 0,13% so với kế hoạch; mức độ hài lòng của khách hàng đạt 7,69/10 điểm, tăng 0,42 điểm so với năm trước đó,...

Cũng trong năm qua, 5 tổng công ty điện lực đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng để cấp điện cho các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo. Tính đến hết năm 2016, cả nước có 99,97% xã/phường/thị trấn với 99,12% số hộ dân được sử dụng điện, tăng gần 160.000 hộ dân được sử dụng điện so với năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành cho biết, công tác KD&DVKH của Tập đoàn đã được cải thiện đáng kể; kết quả về độ tin cậy cung cấp điện khá ấn tượng như SAIDI giảm 28,03%, SAIFI giảm 21,25% so với năm 2015,...

“Tại Hội nghị Tổng kết của EVN diễn ra đầu tháng 1 vừa qua, Tập đoàn cũng được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi và đánh giá cao. Đó là sự nỗ lực rất lớn của toàn Tập đoàn, đặc biệt là từ năm 2013, khi EVN bắt đầu thực hiện đổi mới công tác KD&DVKH”, Chủ tịch Hội đồng thành viên chia sẻ.

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An yêu cầu các tổng công ty điện lực tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung ứng điện

Một trong những nhiệm vụ quan trọng tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, chỉ tiêu tiếp cận điện năng mặc dù đã tăng 5 bậc so với năm 2015, nhưng Việt Nam vẫn đang ở vị trí 96/190 nền kinh tế và đứng thứ 7 các nước ASEAN. Đáng nói, khoảng cách của Việt Nam so với quốc gia đứng thứ 6 trong các nước ASEAN vẫn còn rất xa (45 bậc). Do đó, nhiệm vụ trong thời gian tới của EVN còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn - ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp tục chuyển đổi nhận thức là đơn vị kinh doanh và xác định công tác KD&DVKH phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị cần tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung ứng điện, giảm thời gian mất điện. Nếu cắt điện sửa chữa phải thông báo trước; phải trả điện đúng giờ đã thông báo với khách hàng; quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng; nâng cao độ hài lòng của khách hàng”.

Cũng theo Lãnh đạo Tập đoàn: “Con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Các đơn vị cần phải quyết tâm, thực hiện thật tốt nhiệm vụ KD&DVKH trong năm 2017 cũng như những năm tới”.

Với chủ đề ”Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, năm nay, EVN sẽ tập trung đầu tư các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KD&DVKH như: Đến quý IV/2017 sẽ cung cấp trực tuyến 100% các dịch vụ điện lực; ứng dụng 100% thiết bị điện tử (máy tính bảng, điện thoại di động....) và phần mềm vào các dịch vụ cấp điện mới, ghi chỉ số công tơ, kiểm tra hệ thống đo đếm, xử lý sự cố; triển khai thanh toán tiền điện trực tuyến trên website chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực,...

Các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác kinh doanh năm 2017:

- Điện thương phẩm: 177,59 tỷ kWh, tăng 11,4% so với năm 2016

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 7,6%;

- SAIDI: 1.183 phút; SAIFI: 10,7 lần; MAIFI: 2,4 lần

- Thời gian tiếp cận điện năng (các thủ tục của điện lực): Dưới 7 ngày

- Mục tiêu về đo mức độ hài lòng của khách hàng: Đạt từ 7,85 điểm trở lên đối với EVNNPC, EVNSPC, EVNCPC và EVNHANOI; từ 8,25 điểm trở lên đối với EVNHCMC.

- Thực hiện 14 chỉ tiêu định lượng về công tác dịch vụ khách hàng với kết quả cao hơn năm 2016

- Năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện tăng 8-10% so với năm 2016

 


  • 03/03/2017 07:03
  • Bài, ảnh: Hồng Hoa