Công đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Ngày 30/3, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, cho biết Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 (ATVSLĐ) được tổ chức từ ngày 1-31/5/2021, với chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên".

Theo đó, các cấp Công đoàn trong ngành cần phối hợp với chuyên môn tổ chức mít-tinh phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách; thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Ngoài ra, các cấp Công đoàn cần chủ động thực hiện lựa chọn ít nhất một trong các nội dung như tọa đàm trao đổi phân tích về nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tham gia các hoạt động được tổ chức ở cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam...

Các cấp Công đoàn cũng phải tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động nặng suy giảm sức khỏe từ 31% trở lên được trợ cấp hàng tháng đang làm việc trong đơn vị, gia đình có người lao động bị chết do tai nạn lao động từ năm 2018 đến nay…

Link gốc


  • 07/04/2021 09:39
  • Theo laodong.vn
  • 3226