100% cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội được đào tạo về nhận thức chuyển đổi số

Ngày 31/3 và 1/4, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức khóa đào tạo nhận thức và cách tiếp cận chuyển đổi số cho toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên và người lao động Tổng công ty.

Chuyên gia Phí Anh Tuấn (đứng) trao đổi với đội ngũ CBCNV EVNHANOI về tổng quan công tác chuyển đổi số.

Khóa học nhằm quán triệt, phổ biến một số kiến thức chung về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, khóa đào tạo được tổ chức thành 2 lớp. Lớp thứ nhất dành cho cán bộ quản lý chủ chốt cấp Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc với chủ đề "Đào tạo nhận thức và cách tiếp cận chuyển đổi số của lãnh đạo doanh nghiệp". Một số nội dung như: tổng quan về các xu hướng công nghệ tác động đến xây dựng tài nguyên số và điều hành doanh nghiệp trong môi trường số hóa; vai trò của dữ liệu và quy trình trong bức tranh chuyển đổi số của doanh nghiệp; cách tiếp cận việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mục tiêu cho hành trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp,...

Lớp thứ hai dành cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty với chủ đề "Đào tạo nhận thức và cách tiếp cận chuyển đổi số của lãnh đạo doanh nghiệp", với các nội dung cụ thể như: tổng quan về chuyển đổi số tại các tổ chức doanh nghiệp; các mô hình doanh nghiệp số tiêu biểu; liên hệ giữa nghiệp vụ và công nghệ trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp,...

Ngoài ra, CBNV, người lao động Tổng công ty cũng được truyền đạt cụ thể về chương trình Chuyển đổi số quốc gia 2021 - 2025, chiến lược quốc gia về chuyển đổi số; các làn sóng công nghệ; vai trò của nhận thức của quá trình chuyển đổi số đối với doanh nghiệp; hiệu quả từ quá trình chuyển đổi số; thể chế, chính sách và công nghệ; các văn bản liên quan đến bộ chỉ tiêu đánh giá độ trưởng thành số đối với doanh nghiệp; bộ cẩm nang Chuyển đổi số và các phương pháp xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước...


  • 01/04/2021 03:00
  • Huy P.
  • 4294