Chuyển Trạm biến áp 220kV Krông Búk (Đắk Lắk) sang chế độ vận hành không người trực

Ngày 12/12, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) chính thức đưa Trạm biến áp 220kV Krông Búk (Đắk Lắk) chuyển sang trạm biến áp không người trực.

Trạm biến áp 220kV Krông Búk chính thức chuyển sang không người trực từ ngày 12/12/2020

Trạm biến 220kV Krông Búk đã vận hành từ năm 1998, tổng công suất 565MVA. Hệ thống điều khiển tại Trạm biến áp 220kV Krông Búk là hệ thống điều khiển theo kiểu cổ điển.

Như vậy, đến nay, tổng số các trạm biến áp 220kV không người trực trên lưới điện do PTC3 quản lý vận hành là 14/15 trạm biến áp, chiếm tỉ lệ 93,3%. 

Đây là sự nỗ lực của PTC3 trong việc hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao; cũng như thực hiện chủ trương nâng cao năng suất lao động của EVN, thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020). 

 

  

 


  • 14/12/2020 07:00
  • Đinh Liên
  • 2805