Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220kV Hòa Khánh (Đà Nẵng)

Vào lúc 22h56 phút ngày 16/11, tại Trạm biến áp 220kV Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT3 220kV- 250MVA và các thiết bị liên quan, hoàn thành dự án nâng công suất trạm từ 375MVA lên 500MVA.

Máy biến áp AT3 220kV-250MVA tại TBA 220kV Hòa Khánh

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Dự án có quy mô thay một MBA 220/110/11kV - 125MVA (AT3 hiện hữu) bằng MBA 220/110/22kV - 250MVA mới; thay thế biến dòng ngăn lộ tổng 110kV MBA 220kV AT3 đảm bảo dòng định mức và tỉ số đo lường phù hợp khi nâng công suất máy biến áp lên 250MVA; lắp mới 6 chống sét van 220kV tại thanh cái C21, C22; hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, hệ thống SCADA hiện có phù hợp với MBA lắp mới.

Việc đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT3 220kV-250MVA tại TBA 220kV Hòa Khánh nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của TP Đà Nẵng, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. 


  • 18/11/2020 10:00
  • Đinh Liên
  • 1238