Chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong các nhà máy nhiệt điện

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg (ngày 5/7/2017) về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống quan trắc, cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường, tập trung cho hệ thống quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển miền Trung; tăng cường giám sát, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm.

Đồng thời, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, tập trung bảo vệ môi trường và giảm thiểu phát thải đối với các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là các ngành sắt thép, xi măng, hóa chất, nhiệt điện.

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

Chithi29TTgCO2017.pdf