Mục tiêu tiêu thụ 100% tro, xỉ nhà máy nhiệt điện: Đã tiến gần “vạch đích”

16:35 | 09/05/2020 | 10.416 lượt xem

Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, EVN đặt mục tiêu tiêu thụ toàn bộ tro, xỉ (sản phẩm phụ) của các nhà máy nhiệt điện một cách bền vững. Với những kết quả thực hiện khả quan, EVN và các đơn vị đang tiến gần “vạch đích”.

Chi tiết...


Phản đối theo... trào lưu?

09:00 | 01/05/2019 | 12.558 lượt xem

Tôi nhớ chừng năm 2015, 2016, dư luận rúng động với các tin bài vô cùng “hot”: Mỗi năm, 4.300 người Việt Nam chết yểu vì nhiệt điện than! Rồi: Nhiệt điện than phát tán bụi, gây ô nhiễm khủng khiếp… Và như bị cuốn theo trào lưu, không ít người vẫn nêu cao quan điểm bảo vệ môi trường, phản đối nhiệt...

Chi tiết...