Chính phủ Đức thông qua chiến lược về sản xuất hydro xanh

Theo Chính phủ Đức, chỉ có hydro được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo (green hydrogen) là bền vững trong thời gian dài. Vì vậy, quốc gia này đã thông qua chiến lược sản xuất hydro xanh.

Quốc gia này đã thông qua chiến lược hydro cập nhật, bao gồm các hướng dẫn cho quá trình sản xuất hydro và kế hoạch cơ sở hạ tầng giao thông, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đặt mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2045. Trong chiến lược mới, Chính phủ Đức đã nâng mục tiêu tổng công suất điện phân vào năm 2030 lên ít nhất 10 gigawatt (GW) so với mức 5 GW trước đây.

Chiến lược cập nhật cho thấy nhu cầu hydro của Đức ở mức 95 đến 130 terawatt giờ (TWh) vào năm 2030, trong đó khoảng 50-70% sẽ là nguồn nhập khẩu. Theo Chính phủ Đức, chỉ có hydro được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo (green hydrogen) là bền vững trong thời gian dài. Do đó, nhiệm vụ của Chính phủ là sử dụng green hydrogen để hỗ trợ thị trường hydro tăng trưởng nhanh và tạo ra các chuỗi giá trị phù hợp.

Thị trường hydro ở châu Âu sẽ phát triển trong vòng 10 năm tới và tiến tới trung hòa carbon. Vì vậy, Đức cần tích hợp chặt chẽ vào cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng châu Âu, tính đến việc sử dụng hydro sản xuất từ khí thiên nhiên (blue hydrogen) kết hợp thu gom, lưu trữ CO2 để phục vụ thị trường.

Về nền kinh tế hydro, chiến lược khẳng định để chuyển đổi sang nền kinh tế hydro cần phát triển nguồn nhiên liệu hydro quy mô lớn. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của chiến lược là gia tăng nhanh chóng sản xuất hydro phục vụ cho các lĩnh vực có triển vọng cao nhất về lợi nhuận trong tương lai. Về sản xuất, nhập khẩu hydro, để đáp ứng nhu cầu năng lượng tương lai, bên cạnh việc sản xuất hydro trong nước, Đức sẽ nhập khẩu hydro chủ yếu từ các nước có tiềm năng sản xuất hydro xanh giá rẻ trong Liên minh châu Âu.

Link gốc


  • 01/08/2023 10:06
  • Theo nangluongcuocsong.vn
  • 3636