Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng EVN lần III

Triển khai văn bản số 5130/EVN-QHCĐ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 01/11/2017 về việc tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hồng EVN lần III, BBT website evn.com.vn đăng tải Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng trong file đính kèm.

Tải link Tuần lễ hồng EVN lần III  TẠI ĐÂY

Banmotakythuattuanlehongevnlan3.rar


  • 20/11/2017 10:28
  • BBT
  • 8974