Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 17/12/2015

 

MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M)
Mức báo động Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Nam Bộ
Cả La Gianh Hương Thu Bồn Trà Khúc Kôn Đà Răng Tiền Hậu
Giàng Nam Đàn Linh Cảm Mai Hoá Kim Long Câu Lâu Trà Khúc Thạnh Hoà Phú Lâm Tân Châu Châu Đốc
I 4.00 5.40 4.50 3.00 1.00 2.00 3.50 6.00 1.70 3.50 3.00
II 5.50 6.90 5.50 5.00 2.00 3.00 5.00 7.00 2.70 4.00 3.50
III 6.50 7.90 6.50 6.50 3.50 4.00 6.50 8.00 3.70 4.50 4.00

 

I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Nhận xét

    Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có dao s động nhỏ, các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/17/12, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,11m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 6,08m.   

2. Dự báo

    Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:  Ngày mai (18/12), mực nước các sông từ Quảng Bình đến đến Ninh Thuận biến đổi chậm.    

$date$
II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ NAM BỘ)
Đơn vị : cm
Sông Trạm Mực nước thực đo Mực nước dự báo
19h-16/12 7h-17/12 19h-17/12 7h-18/12    
Sông Gianh Mai Hóa 28 83 30 80    
Bồ Phú Ốc 110 96        
Hương Kim Long 79 73 55 45    
Vu Gia Ái Nghĩa 273 304        
Thu Bồn Câu Lâu 56 20 50 25    
Trà Khúc Trà Khúc 103 111 114 118    
Sông Vệ Sông Vệ 125 147        
Sông Côn Thạnh Hòa 600 608 615 620    
Sông Ba Củng Sơn 2729 2587        
Sông Ba Phú Lâm 45 9 40 -15    
Cái Nha Trang Đồng Trăng 382 382 380 380    
Lũy Sông Lũy 2300 2304        
La Nga Tà Pao 11644 11644        
DakBla KonTum 51509 51513        
Srêpôk Bản Đôn 16812 16771        
Đồng Nai Tà Lài 11019 11011        

 


  • 17/12/2015 09:00
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét