Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 15/12/2015

 

MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M)
Mức báo động Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Nam Bộ
Cả La Gianh Hương Thu Bồn Trà Khúc Kôn Đà Răng Tiền Hậu
Giàng Nam Đàn Linh Cảm Mai Hoá Kim Long Câu Lâu Trà Khúc Thạnh Hoà Phú Lâm Tân Châu Châu Đốc
I 4.00 5.40 4.50 3.00 1.00 2.00 3.50 6.00 1.70 3.50 3.00
II 5.50 6.90 5.50 5.00 2.00 3.00 5.00 7.00 2.70 4.00 3.50
III 6.50 7.90 6.50 6.50 3.50 4.00 6.50 8.00 3.70 4.50 4.00

 

I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Nhận xét

    Các sông Trung Bộ: Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/15/12, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,01m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 6,08m.   

2. Dự báo

    Các sông Trung Bộ:  Ngày mai (16/12), Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có dao động nhỏ, các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận biến đổi chậm.   

$date$
II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ NAM BỘ)
Đơn vị : cm
Sông Trạm Mực nước thực đo Mực nước dự báo
19h-14/12 7h-15/12 19h-15/12 7h-16/12    
Sông Gianh Mai Hóa -9 86 -10 85    
Bồ Phú Ốc 61 43        
Hương Kim Long 38 35 35 30    
Vu Gia Ái Nghĩa 246 307        
Thu Bồn Câu Lâu 37 -26 35 -25    
Trà Khúc Trà Khúc 109 101 98 120    
Sông Vệ Sông Vệ 113 110        
Sông Côn Thạnh Hòa 605 608 600 595    
Sông Ba Củng Sơn 2583 2587        
Sông Ba Phú Lâm 34 -55 35 50    
Cái Nha Trang Đồng Trăng 389 385 380 375    
Lũy Sông Lũy 2303 2302        
La Nga Tà Pao 11689 11652        
DakBla KonTum 51525 51517        
Srêpôk Bản Đôn 16820 16754        
Đồng Nai Tà Lài 11012  11012         

 


  • 15/12/2015 09:00
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét